biuro rachunkowe Piastów
MENU >

KpiR- Księgi przychodów i rozchodów Piastów

KPiR (Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów) jako sposób rozliczania działalności gospodarczej, mogą stosować osoby fizyczne oraz niektóre typy spółek prowadzących działalność gospodarczą, które nie mają pełnej księgowości i mieszczą się w limicie przychodów netto za poprzedni rok obrotowy równowartości 2 000 000 euro.

Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy również osób:

  • Wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia;
  • Prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg;
  •  Duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Prowadzenie KPiR: Czego wymaga?

KPiR i jej prowadzenie nakłada na podatników określone obowiązki, a więc wymaga robienia tego w sposób zapewniający ustalenie:

  • Dochodu (straty),
  • Podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy,

a także ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje konieczne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. Mają je podmioty określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych.

Rezygnacja z KPiR: Z czym się łączy?

Jeśli podatnik podejmie decyzje o korzystaniu z pełnej rachunkowości przed przekroczeniem limitu 2 000 000 euro, to:

  • KPiR prowadzi się do zakończenia danego roku podatkowego,
  • Przed rozpoczęciem roku podatkowego należy zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

KPiR i nie tylko: Co jeszcze proponuje nasze Biuro Rachunkowe?

Nasza propozycja dla firm i instytucji z Piastowa w zakresie usług księgowych obejmuje przede wszystkim:

  • KPiR – rozliczenia małych i średnich lokalnych podmiotów gospodarczych na Książkę przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie Ksiąg Handlowych,
  • Rozliczanie ryczałtu i podatków.

Oprócz tego oddajemy do Państwa dyspozycji szereg usług kadrowo-płacowych i doradczych dedykowanych specjalnie podmiotom gospodarczym z Piastowa i okolic.